Korte biografie in het Nederlands

Ik ben een expert duurzame bedrijfsvoering. Als Industrieel Ontwerper (IO) uit Delft heb ik vanaf het begin van mijn carrière de samenwerking tussen bedrijven en de academie gezocht om innovaties en duurzaam ondernemen van de grond te krijgen. Het afstudeeronderzoek voor mijn master over de ervaring van succesvolle project managers van productinnovaties heb ik in samenwerking met de universiteit van Stanford bij verschillende bedrijven in Silicon Valley en Nederland gedaan. Na mijn afstuderen heb ik deze ervaringen ingebracht in het Productontwikkelingsmanagement vak als onderdeel van de IO masterprogramma. De directe samenwerking met bedrijven tijdens dit vak was zowel voor de studenten als de bedrijven zelf een ondersteuning in hun ontwikkeling.

Als universitair docent aan de Universidad de los Andes in Bogotá, Colombia heb ik deze samenwerking uitgebreid met thema´s als schoner producteren, productlevenscyclusanalyse, ecodesign en management systemen. Dit betekende ook het begin van de DIPS onderzoeks- en adviesgroep. Een aantal aansprekende DIPS projecten: de coördinatie van de internationale ronde tafel over resettlement gefinancierd door de Wereld Bank; president van het technisch committee 36 van het Colombiaanse normalisatie instituut (implementatie van de ISO 14040/44 standard over productlevenscyclusanalyse in de Colombiaanse context); en het uitvoeren van milieumanagement-gerelateerde projecten voor verschillende bedrijven (waaronder General Motors en de Colombiaanse militaire industrie).

Van 2007 tot 2014 was ik senior management adviseur voor verschillende middelgrote en grote ondernemingen in Nederland. Hierbij heb ik hen geholpen met verbeteringen van de bedrijfsvoering op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en duurzaamheid ondersteund door verschillende management systeemnormen (bv. ISO 9001, ISO/TS 16949, 14001, OHSAS 18001). Mijn einddoel is altijd geweest om mijzelf uiteindelijk overbodig te maken door de bedrijfsvoeringsverbeteringen in de “hearts and minds” van de medewerkers te laten landen.

Mijn ervaringen met bedrijfsvoeringsverbeteringen hebben de basis gevormd voor mijn proefschrift. Hierin heb ik een methode ontwikkelt om het integratiesucces van bedrijfsvoeringsverbeteringen uit het heden en verleden te meten als basis voor een effectievere verbeterstrategie voor de toekomst: “looking back for a brighter future”. Naast mijn proefschrift heb ik de afgelopen 5 jaar als docent/onderzoeker meegeholpen aan de opzet, uitvoering en coördinatie van het Sustainable Business & Innovation masterprogramma van de Universiteit Utrecht. Als onderzoeker was ik mede verantwoordelijk voor het project voor de Europese Unie naar de invloed van duurzaamheidscriteria in het inkoopproces op de ontwikkeling van een duurzamere bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven. De uitkomsten van dit project onderstrepen eens te meer dat meer aandacht nodig is voor integratie van bedrijfsvoeringsverbeteringen in de sociale dynamieken van de organisatie: het zijn uiteindelijk de medewerkers, in samenwerking met collega´s of mensen buiten de eigen organisatie, die een verbetering van de bedrijfsvoering mogelijk maken.

Advertisements